Uzazi wa Mpango

Maelezo kuhusu njia mbali mbali za uzazi wa mpango ikiwemo vidonge, kitanzi, njiti na sindano.